O KONFERENCJI

WYZWANIA DEPARTAMENTÓW HR

Podczas konferencji poruszymy i przeanalizujemy zagadnienia bie??cych trendów z rynku HR. Dostarczymy moc inspiracji i sprawdzonych strategii zarz?dzania zasobami ludzkimi. Pochylimy si? nad wszelkimi nowelizacjami kodeksu pracy. Porozmawiamy o wyzwaniach HR i efektywnych rozwi?zaniach. Zostan? zaprezentowane równie? nowoczesne technologie dla departamentów Human Resources, a swoj? wiedz? i do?wiadczeniem podziel? si? eksperci bran?owi oraz szefowie dzia?ów HR. B?dzie to spotkanie dla wszystkich pasjonatów i praktyków zarz?dzania zasobami ludzkimi, które zainspiruje do wdra?ania innowacyjnych strategii i rozwi?za?. Zapraszamy!

ZAREJESTRUJ SI? WI?CEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

Bird & Bird

Paula Koczara

Paula Koczara

Bird & Bird

Zuzanna Mazurek

Zuzanna Mazurek

Effectiveness

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Grosik Sp. z o.o.

AGENDA

OBECNE WYZWANIA W ŚWIECIE HR

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Agnieszka Gajewska
Agnieszka Gajewska

Grosik Sp. z o.o.

Process Communication Model®️ w skutecznym zarządzaniu zespołem w dobie zmian pracowniczych - Case Study

W moim doświadczeniu zawodowym jako Prezes spółki wykorzystuję różne narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem. Rozwijam swoje kompetencje nie tylko w obszarach twardej wiedzy maeryotycznej dotyczącej zarządzania spółką, ale również w kompetencjach miękkich takich jak zarządzanie stresem w dobie ciągłych zmian. W tym zakresie wspiera mnie Process Communication Model, który jest efektywnym narzędziem wspierającym lepsze rozumienie siebie i innych. Pomaga w naturalny sposób dostosować się do preferencji i potrzeb swoich oraz innych ludzi, tak aby szybko i skutecznie osiągnąć porozumienie w relacjach. Pozwala na dostrzeżenie u siebie oraz u innych kluczowych potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym oraz wskazuje, jak to zrobić konstruktywnie. Jego autorem jest Taibi Kahler – twórca pojęć driver i miniskryp w Analizie Transakcyjnej. Model opiera się na rozwinięciu koncepcji driverów w określone typy osobowości. Kahler pracował nad nim we współpracy z NASA. Aktualnie jest on wykorzystywany do rozwoju osobistego oraz w biznesie w obszarze komunikacji, zarządzania i motywowania.

10:00-10:20

Wykład Sponsora

10:20-10:50

Jak poprawić doświadczenia pracowników dzięki rozwiązaniu Cornerstone HCM

Najnowsze trendy wskazują, że employee experience odgrywa kluczową rolę w organizacjach, które pragną być konkurencyjne na rynku pracy. Według badań Cornerstone przeprowadzonych wśród pracowników efektywny performance management może przyczynić się do wzrostu zaangażowania pracowników i utrzymania najlepszych talentów wewnątrz organizacji nawet o 60%. W trakcie prezentacji przedstawimy system do zarządzania talentami Cornerstone OnDemand, który ma na celu wzmocnienie pozytywnych doświadczeń pracowników z firmą. Aby to osiągnąć przyjrzymy się każdemu etapowi cyklu życia pracownika: od rekrutacji i wdrożenia poprzez naukę i rozwój, aż po efektywność i planowanie kariery.

10:50-10:55

Panel wystawców

10:55-11:15

Przerwa / Networking

11:15-11:45

Zuzanna Mazurek
Zuzanna Mazurek

Effectiveness

Jak sobie radzić z trudnym, a jednocześnie skutecznym pracownikiem?

11:45-12:15

Renata Makuszewska
Renata Makuszewska

Polska Press

Milenials - Co myśli? Co czuje? Co umie?

12:15-12:35

Przerwa

12:35-13:05

Prawa ofiary mobbingu a obowiązki pracodawcy. Co pracodawca powinien zrobić aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

13:35

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku s? z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WE? UDZIA? W SPOTKANIU JE?LI

  • Wydarzenia, w których dotychczas bra?e? udzia?, nie wnios?y nic nowego do Twojej codzienno?ci zarz?dzania zasobami ludzkimi
  • Chcesz na nowo zg??bi? takie zagadnienia jak: employer branding, ocena 360, assessment center
  • Zamierzasz podj?? wyzwanie i wzi?? udzia? w pe?nym wiedzy oraz warto?ciowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwi?za? swój case na ?ywo i uzyska? rekomendacje ekspertów w kontek?cie odnalezienia odpowiedniej strategii zarz?dzania
  • Chcesz wzi?? udzia? w niepowtarzalnej dyskusji o wyzwaniach HR
  • Chcesz spotka? osoby ze swojej bran?y, wymieni? si? do?wiadczeniami i pozyska? cenne kontakty

REJESTRACJA / chc? tam by?

Chcesz by? na bie??co ze wszystkim, najwa?niejszymi aspektami zarz?dzania zasobami ludzkimi?

We? bezp?atny udzia? w konferencji i b?d? na bie??co!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 07.04.2020 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są wymagane.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIA?U ZAPRASZAMY

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów departamentów HR,

• Szefów dzia?ów szkole?,

• Dyrektorów i Kierowników ds. rekrutacji

• Szefów dzia?ów personalnych

• HR Managerów,

• Dyrektorów i Kierowników ds. zarz?dzania zasobami ludzkimi

• Managerów zarz?dzaj?cych talentami

• Employer Branding Managerów

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. rozwoju,

• Szefów dzia?ów IT oraz zaawansowanych technologii.

OPINIE


ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Paw?a II 25
Warszawa