O wydarzeniu

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane również w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych wdraża i korzysta z nowych technologii oraz oprogramowania m.in. do oceny pracowników.

Podczas konferencji poruszymy i przeanalizujemy zagadnienia bieżących trendów rynku HR. Dostarczymy moc inspiracji i sprawdzonych strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Pochylimy się nad wszelkimi nowelizacjami kodeksu pracy. Porozmawiamy o wyzwaniach HR i efektywnych rozwiązaniach. Zostaną zaprezentowane również nowoczesne rozwiązania informatyczne dla departamentów Human Resources, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci branżowi oraz szefowie działów HR.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji:

 • Najważniejsze trendy w obszarze technologii dla HR,
 • Nowoczesne narzędzia e-rekrutacji,
 • Portale społecznościowe w realizacji misji i zadań HR,
 • Systemy automatyzujące zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Potencjalne zagrożenia ze strony technologii IT, dla skutecznej ochrony danych osobowych i prywatności pracownika – zasady ich zabezpieczania,
 • Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawniania lub nieujawniania danych osobowych,
 • Usprawnienie organizacji poprzez elektroniczny obieg dokumentów kadrowych,
 • Podniesienie wydajności poprzez wprowadzenie oceny efektywności z automatycznym wyliczaniem premii,
 • Systemy pracy grupowej,
 • Automatyzacja pracy i optymalizacja procesów w działach HR,
 • Systemy służące do szybkiego i łatwego raportowania,
 • Narzędzia IT w procesach rekrutacyjnych – korzyści i zalety,
 • Rozwiązania wspierające nauczanie na odległość – e-learning, m-learning, wideokonferencje.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, odpowiedzialną za:

 • procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podejmowanie strategicznych decyzji wewnątrz organizacji,
 • rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.

w szczególności:

 • Dyrektorów, Kierowników i Managerów departamentów działów HR,
 • Szefów działów szkoleń,
 • Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,
 • Doradców i Pełnomocników Zarządów,
 • Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,
 • Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. rozwoju,
 • Dyrektorów i Kierowników finansowych,
 • Dyrektorów, Kierowników i Managerów administracyjnych,
 • Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. zakupów,
 • Szefów działów IT, aplikacji IT oraz zaawansowanych technologii.