Renata Makuszewska

Renata Makuszewska

Polska Press Sp. z o.o.

Dyrektor Personalny Polska Press Grupy. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze HR-u zarówno miękkiego, jak i twardego. Doktorantka Nauk o Zarządzaniu. Absolwentka MBA. Certyfikowany Europejski Trener Biznesy, Certyfikowany Trener FRIS, Coach, Doradca Zawodowy. Absolwentka podyplomowych studiów m.in. z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, audytu personalnego, doradztwa zawodowego, i wielu innych. Autorka narzędzia oceny 360 stopni. Jako menedżer pionu HRM prezentuje holistyczne i coachingowe podejście do rozwoju pracowników. Specjalizuje się w tematyce wdrażania modeli kompetencyjnych, audytów kompetencyjnych i efektywnościowych, ocenach pracowniczych, kompetencyjnych opisach stanowisk pracy oraz Assessment i Development Center. W swoim doświadczeniu ma również koordynowanie projektami rekrutacyjnymi opartymi na profilach kompetencyjnych, budowanie narzędzi oceny pracowniczej oraz budowę i wdrażanie ścieżki kariery. Posiada certyfikację z wielu narzędzi psychometrycznych m.in. DISC, TalentQ.
W codziennej pracy zawodowej fascynują ją ludzie i biznes.