Michał Płaczkiewicz

Michał Płaczkiewicz

Unum

Dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej
Michał Płaczkiewicz pełni funkcję Dyrektora Działu Personalnego w Unum Życie TUiR S.A. od 4 lat.
Od 20 lat związany jest z obszarem HR w instytucjach finansowych. Przed dołączeniem do Unum pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego – Dyrektora Biura HR Biznes Partnerów w Banku Pekao, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad procesami HR w spółkach grupy oraz obszarze bankowości korporacyjnej, ryzyka, finansów i pionów Prezesa. Przez blisko 8 lat pełnił rolę szefa HR w domu maklerskim, koordynując między innymi proces zmiany właścicielskiej.
Łączy pracę zawodową z działalnością społeczną, będąc Członkiem Rady Fundacji Unum i angażując się w realizację inicjatyw na rzecz podopiecznych Fundacji. Aktywnie również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. jako mentor w ramach projektów organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia branżowe.
Ukończył studia z zakresu Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, menadżerskie studia podyplomowe organizowane przez SGH oraz studium coacha life GWPS.