Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

Bird & Bird

Counsel, kieruje praktyką prawa pracy w kancelarii Bird & Bird
Doradza przedsiębiorcom od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacje obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, ochronę danych osobowych, zamówienia publiczne oraz spory sądowe i arbitraż.
Wspiera klientów w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów oraz podczas negocjacji. Prowadzi audyty, a także wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach z prawa pracy. Doradza w zakresie opracowania strategii sporu, a także podczas mediacji. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących prawa pracy i compliance. Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla niezależnych polskich kancelarii prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie przy projektach z zakresu IT i własności intelektualnej, jak również projektach z zakresu prawa pracy oraz nieruchomości. Pracowała także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Była również członkiem międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie prawa prasowego i praw autorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu (Włochy).