dr Natalia Dernowska-Żaczyk

dr Natalia Dernowska-Żaczyk

HASCO-LEK S.A.

Dyrektor HR w firmie farmaceutycznej, doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z pracą doktorską pt. Determinanty ról i kompetencje HR Business Partnera.
Zawodowo, jak i naukowo zajmuje się problematyką HR Business Partneringu w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności w obszarze pracy nad kulturą organizacyjną i rozwojem kompetencji menedżerskich. Prowadzi badania na temat roli i kompetencji HR Business Partnera. Autorka publikacji o tematyce HR.