Agnieszka Piotrowska

Agnieszka Piotrowska

Vandahlen

Agnieszka Piotrowska – posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze Zarządzania zasobami  ludzkimi dzięki pracy w międzynarodowych korporacjach w różnych branżach (produkcja, retail, outsourcing, SSC). Posiada również ponad 15-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim.

Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na wydziale zarządzania UJ w Krakowie oraz studia Executive MBA w Polish Open University w Warszawie. Jest certyfikowanym coachem na poziomie proficiency PCC ICF.

Agnieszka specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem kompetencji liderskich. Od 2005 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z przywództwa i zarządzania zespołami dla menedżerów i liderów różnych szczebli zarządzania. Wspiera liderki i liderów w budowaniu autorytetu, efektywnej współpracy i komunikacji, motywacji, wzmacnianiu odporności na stres.