Anna Sarnacka-Smith

Anna Sarnacka-Smith

Effectiveness

Konsultantka HR, trenerka biznesu, Master Certified DISC D3 Behavioral Consultant
(tytuł przyznany przez amerykański The Institute for Motivational Living). Jest jedynym
trenerem w Polsce, który został w USA, w siedzibie PeopleKeys®, certyfikowany w
zakresie zaawansowanego wykorzystania modelu DISC. Jej doświadczenie w biznesie
to praca w liczących się na polskim rynku agencjach PR, gdzie powierzono jej
opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji dla firm, produktów czy usług,
zarządzanie sytuacjami kryzysowymi u klientów. Ważny etap w jej karierze zawodowej
to praca na stanowisku PR Managera, odpowiedzialność za realizację celów
sprzedażowych zespołu, rekrutację i okresowe oceny pracowników Specjalizuje się w
diagnozie kompetencji managerskich i podnoszeniu jakości współpracy. Prowadzi
badania nad zachowaniami pracowników różnych branż i różnych narodowości, dzięki
czemu dostarcza klientom rozwiązania na miarę ich potrzeb i potrzeb
organizacji. Autorka bloga www.disc.com.pl, projektu online The Leadership Academy
oraz książek „Everest lidera” i „Siła różnic w zespole”.