Robert Rogalewicz

Robert Rogalewicz

Exact Software Poland Sp. z o.o.

Handlowiec i manager z wyższym wykształceniem technicznym oraz ponad 20 letnim doświadczeniem w rozwoju biznesu i zwiększaniu sprzedaży licencji oraz usług IT. Specjalizuje się w zakresie zaawansowanych rozwiązań ERP, ECM, BI i Procure-to-Pay z ukierunkowaniem na automatyzację przetwarzania dokumentów i workflow procesów, w szczególności procesów finansowo-księgowych w różnych systemach ERP. Zarządzał wewnętrznymi oraz zdalnymi zespołami pre-sales, handlowymi i IT w międzynarodowych organizacjach o rozwiniętej strukturze. W Exact Software Poland odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów na terenie Polski. Skoncentrowany wokół rozwiązań dla branży usług profesjonalnych oraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego.