mec. Karolina Stawicka

mec. Karolina Stawicka

Bird & Bird

Karolina Stawicka jest ekspertem w zakresie prawa pracy i compliance cenionym za biznesowe podejście, elastyczność i zorientowanie na potrzeby klienta.
Kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird.
Karolina Stawicka doradza przedsiębiorcom od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacje obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, ochronę danych osobowych, zamówienia publiczne oraz spory sądowe i arbitraż.
Wspiera klientów w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów oraz podczas negocjacji.
Opracowuje dokumenty umów o pracę i kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kodeksów etycznych oraz polityk bezpieczeństwa informacji.
Prowadzi audyty, a także wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych.
Reprezentuje klientów w licznych sporach z prawa pracy. Doradza w zakresie opracowania strategii sporu, a także podczas mediacji.
Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji, włącznie
z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników.
Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jest również konsultantem Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.
Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących prawa pracy i compliance.
Przed podjęciem pracy w Bird & Bird pracowała dla niezależnych polskich kancelarii prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie przy projektach z zakresu IT i własności intelektualnej, jak również projektach z zakresu prawa pracy oraz nieruchomości. Pracowała także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Była również członkiem międzynarodowego zespołu powołanego do wspierania zwalczania korupcji w Polsce w ramach PHARE 2005.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie prawa prasowego i praw autorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu (Włochy).
Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.