Krzysztof Muciak

Krzysztof Muciak

Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

Krzysztof Muciak jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Przed dołączeniem do Kancelarii Kobylańska & Lewoszewski współpracował z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Krzysztof specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Posiada również doświadczenie obejmujące obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i regulacji dotyczących praw konsumenta.
Krzysztof posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów spółek i organizacji pozarządowych pod kątem zgodności ich działalności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz we wdrażaniu wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prowadził kompleksowe projekty wdrożeniowe, w szczególności przygotowując wymaganą dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną, negocjując umowy powierzenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych do państw trzecich i prowadząc dedykowane szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej klientów. Wspierał w tym zakresie klientów biznesowych między innymi z sektora transportowego, IT, szkoleniowego, sprzedaży detalicznej i produkcji. Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu ochrony informacji, w tym regulacji RODO, ePrivacy i przetwarzania danych zawartych w plikach cookies.
Posługuje się biegle językiem angielskim.