Agata Mierzwa

Agata Mierzwa

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Agata Mierzwa – Partner / Praktyka Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Agata specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (w tym przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych i innych form redukcji poziomu zatrudnienia), sporządzania regulacji wewnętrznych oraz reprezentacji pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym optymalnych form zatrudnienia kadry menedżerskiej. Zajmuje się doradztwem z zakresu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transgranicznych. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych, w tym o ustalenie istnienia stosunku pracy, nadgodziny, dyskryminację czy mobbing.